Služby

Správa komplexu budov Nového divadla v Plzni

Společnost Obytná zóna Sylván a. s. na základě smlouvy o nájmu, provozování a údržbě uzavřené se Statutárním městem Plzeň je správcem a nájemcem budovy Nového divadla. Komplex budov zahrnuje vedle divadelní budovy (skládající se z divadelní a provozní části) také parkovací dům.

 Parkovací dům Nové divadlo


Správa nemovitostí

Správu domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně.

Od 1.1.2009 zajišťuje společnost Obytná zóna Sylván a.s. správu domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně. Pro nájemce městských bytů a nebytových prostor zajišťujeme:

  • opravy a údržbu
  • havarijní službu
  • předepisování nájemného
  • vyúčtování služeb spojených s bydlením

Krašovská Aktivity centrum Plzeň

Prostor sportu, tance a umění

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abychom Vám představili nový projekt, kterého můžete být součástí i vy. Leccos naznačí jeho samotný název. Krašovská Aktivity centrum Plzeň má za cíl oslovit všechny generace, a to za pomocí široké nabídky aktivit ve třech hlavních oblastech: sport, tanec a umění.

Podpora plzeňských klubů a organizací

Hlavní vizí je podporovat plzeňské spolky, kluby a organizace v jejich činnosti a za výrazné podpory města jim nabídnout kvalitní zázemí té nejvyšší úrovně. Věříme totiž, že tato spolupráce výrazně posune kvalitu volnočasového vyžití ve městě a osloví široké okolí.

 Krašovská Aktivity centrum Plzeň


Realitní služby

Na základě mandátní smlouvy vykonáváme realitní služby v oblasti pronájmů bytů ve vlastnictví Statutárního města Plzeň. V současné době se poskytované služby týkají bytů s podlahovou plochou započitatelnou pro nájemné do 90 m2 s koeficientem kvality domu 1,0 a bytů v lokalitě obytné zóny Sylván bez ohledu na jejich výměru.

 

 Nabídka bytů do pronájmu

 

Uchazečům o nájem městského bytu poskytujeme poradenské služby při podávání přihlášek výběru nájemce a zajišťování potřebných podkladů. Ve spolupráci s Bytovým odborem Magistrátu města Plzně provádíme hodnocení přihlášek k výběru nájemce a další související činnosti.

Veškeré potřebné informace včetně aktuálně nabízených bytů jsou zájemcům k dispozici na realitním portálu města www.byty.plzen.eu nebo přímo na informačním portálu města Plzeň www.plzen.eu.

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně