Novinky

U Nového divadla se od června mění ceny za parkování

V reakci na dílčí úpravy v městském parkovacím systému, které z rozhodnutí městské rady proběhly v květnu 2023, přistoupil provozovatel parkovacího objektu Nové divadlo, Obytná zóna Sylván a.s., k úpravě cen za parkování s platností od 1. 6. 2023Parking Plzen

PoložkaCena včetně DPH
1 hodina stání 20 Kč
Denní v čase 7 - 19 h při souvislém parkování 100 Kč
Předplatné denní (6 - 20 hod.) 1.900 Kč/měsíc
Předplatné celodenní (24 hod.) 2.400 Kč/měsíc
Předplatné roční (vyhrazené 24 hod.) 27.500 Kč/rok

V režimu záchytného parkoviště P+G (zaparkuj a jdi) započne nový způsob účtování parkovného ve čtvrtek 1. 6. 2023 v 7:00 hodin. Předplatné je přenosné, v parkovacím domě však může pobývat vždy jen jedno vozidlo.

Obytná zóna Sylván podpořila dětský domov Domino

Obytná zóna Sylván a.s. věnovala Dětskému domovu Domino Plzeň finanční dar. Představenstvo společnosti rozhodlo o poskytnutí daru na svém jednání a pověřilo ředitele společnosti Pavla Trefance  předáním daru ředitelce domova Nadě Erbové.

Obytná zóna Sylván a.s. podporuje Domino dlouhodobě již od roku 2013. Šek věnovaný dětskému domovu v hodnotě 25 tisíc korun byl předán v předvánoční atmosféře, která byla v domově znát ze všech míst. Peníze budou jako vždy využity ve prospěch dětí např. na jejich mimoškolní nebo zájmové aktivity.

Představenstvo i dozorčí rada společnosti přejí vedení i všem dětem z Dětského domova Domino v dalším období hodně zdraví, splněná přání a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

 Dar 1 DDD

 

 

Milostivé léto II lze využít do 15. listopadu 2022

Milostivé léto II je dáno zákonem. Podmínkou jeho využití je zahájení soudně vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další obecní, krajské či státní organizace. Může jít například o dluh na nájmu u obce, nezaplacený poplatek za odvoz odpadu nebo pokutu za jízdu načerno. Pokud mají lidé dluh vůči soukromě-právním věřitelům, mohou Milostivé léto II využít jen v případě, že se soukromě-právní věřitel k Milostivému létu II přihlásil.

Oproti prvnímu kolu Milostivého léta dochází k zásadní změně u exekucí, které jsou vedeny jen pro samotné příslušenství. V těchto případech se považuje jistina již za uhrazenou. To se může týkat řady exekucí pro dlužné penále na zdravotním pojištění. 

Nejpozději do úterý 15. listopadu 2022 musí ten, kdo chce tohoto zákona využít, zaslat exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informuje, že využívá Milostivé léto. V dopise požádá o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který má zaslat peníze. Vzor dopisu je na https://milostiveleto.cz.

O konzultaci lze požádat na Help lince 770 600 800 společnosti Člověk v tísni nebo e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

Plzeň chce pomoci dlužníkům využít Milostivé léto

Plzeň chce pomáhat svým občanům, aby se zbavili dluhů. Začíná je intenzivně informovat o možnosti, již přináší nový zákon označovaný jako Milostivé léto. Ten odpustí úroky či penále těm, kteří jsou v exekuci kvůli dluhu vůči veřejnoprávní instituci, tedy kromě úřadů například i vůči dopravnímu podniku, energetikům, vodárně, knihovně, městské policii a podobně. Pokud dotyčný zaplatí dluh spolu s poplatkem exekutorovi ve výši 908 korun mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022, dostane šanci znovu začít normální život. Plzeň se tak snaží být aktivní a nápomocná, proto například už nyní začíná posílat dopisy všem, kteří dluží městu na nájemném. Lidi informuje, kolik dluží i jak postupovat, aby dluh smazali. Pomáhají i neziskové organizace, například Člověk v tísni i Tady a teď už spustily informační kampaně a otevírají poradny. Více na číst dále

Omezení úředních hodin z důvodu nařízení Vlády ČR

 

Z nařízení Vlády ČR proti šíření epidemie onemocnění COVID-19 jsou omezené úřední hodiny s platností od pondělí 12. října 2020 až do odvolání takto:

Pondělí

 Evidence, technici, pokladna: 8,00 – 12,00   13,00 – 14,00 hodin

 

Středa

 Evidence, technici:                 11,00 – 12,00   13,00 – 17,00 hodin

 Pokladna:                               11,00 – 12,00   13,00 – 16,00 hodin

 

V této době je také možné podepisovat nové nájemní smlouvy i dodatky k nájemním smlouvám.

 Pokud se cítíte nemocní, nevstupujte do budovy. Vše, co je možné, vyřizujte telefonicky, e-mailem a dopisy.

 Děkujeme za vaši ohleduplnost.

 

                                                                                               Obytná zóna Sylván a.s.

 

Omezení úředních hodin

Až do odvolání platí omezení úředních hodin: Pondělí: 9,00 - 12,00 hod, Středa: 14,00 - 17,00 hodin. 

Pokladna je otevřena:  Pondělí: 9,00 - 12,00 hod, Středa: 14,00 - 16,00 hodin.

Osobní návštěvy pouze po předchozím objednání. Využívejte schránku, telefony, emaily. Pokud jste nemocní, nevstupujte.

Děkujeme za pochopení.

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně