Archiv

Oznámení o přeměně zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry

29. 03. 2018

Oznámení o přeměně zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 635 09 831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 482 (dále jen „Společnost“),

tímto oznamuje,

že na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti, kterým je Statutární město Plzeň, IČO: 000 75 370 Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 30632 (dále jen „Jediný akcionář“) ze dne 22.03.2018 došlo mimo jiné k rozhodnutí Jediného akcionáře o změně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry, a to změnou stanov Společnosti.

Společnost neprodleně oznámí společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), u které své zaknihované cenné papíry eviduje, že z rozhodnutí Jediného akcionáře došlo k přeměně zaknihovaných cenných papírů Společnosti na cenné papíry a zároveň požádá CDCP o výpis emise s údaji podle § 537 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k závěrce ke dni 11.04.2018 a k témuž dni požádá CDCP také o zrušení emise.

Představenstvo Obytná zóna Sylván a.s.

zobrazit

Výzva vlastníku cenných papírů k převzetí listinných akcií

18. 04. 2018

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 63509831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 482 (dále také jen „Společnost“)

tímto zveřejňuje v souladu s ustanovením § 542 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující výzvu:

Představenstvo vyzývá vlastníka akcií Společnosti k výměně zaknihovaných akcií za listinné akcie, a to na základě změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, o které rozhodla valná hromada Společnosti dne 22.03.2018.

Dne 28.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Dne 29.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

Centrální depozitář cenných papírů rozhodl o zrušení registrace výše uvedených zaknihovaných akcií ke dni 12.04.2018.

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře k převzetí listinných akcií. Předání listinných akcií Společnosti je možné do 30.06.2018 v sídle Společnosti.

V Plzni dne 18.04.2018

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s.

zobrazit

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na podnájem restaurace v Kulturním domě Šeříková v Plzni

01. 05. 2018

Obytná zóna Sylván a.s vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na podnájem restaurace v Kulturním domě Šeříková v Plzni.

Naše společnost se stala nájemcem Kulturního domu Šeříková v Plzni na základě uzavřené nájemní smlouvy se statutárním městem Plzeň s právem hospodaření pro Městský obvod Plzeň 2 – Slovany.

Předmětem veřejné soutěže je podání nabídky na podnájem restaurace a podnájem velkého sálu a přilehlých prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí uchazečem a návrhu na uzavření smlouvy o podnájmu.

V případě zájmu o zadávací dokumentaci kontaktujte pana Emila Kocourka.
e-mail:kocoureke@ozsylvan.cz, tel. 725 919 886

zobrazit

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen