Oznámení o přeměně zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry

Oznámení o přeměně zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 635 09 831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 482 (dále jen „Společnost“),

tímto oznamuje,

že na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti, kterým je Statutární město Plzeň, IČO: 000 75 370 Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 30632 (dále jen „Jediný akcionář“) ze dne 22.03.2018 došlo mimo jiné k rozhodnutí Jediného akcionáře o změně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných cenných papírů na (listinné) cenné papíry, a to změnou stanov Společnosti.

Společnost neprodleně oznámí společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), u které své zaknihované cenné papíry eviduje, že z rozhodnutí Jediného akcionáře došlo k přeměně zaknihovaných cenných papírů Společnosti na cenné papíry a zároveň požádá CDCP o výpis emise s údaji podle § 537 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k závěrce ke dni 11.04.2018 a k témuž dni požádá CDCP také o zrušení emise.

Představenstvo Obytná zóna Sylván a.s.

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen