Změny v rozúčtování služeb platné od 1.1.2016

Již od rozúčtování služeb roku 2014 postupujeme jako správci domů při rozúčtování služeb v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. prováděným zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty (zákon o službách).

Od vyúčtování služeb roku 2016 se mění způsob rozúčtování nákladů za topení a dodávku teplé vody. Dále v článku jsou uvedeny především rozdíly a změny oproti původním právním předpisům. 

Prvním novým právním předpisem je zákon č. 104/2015 Sb., který noveluje dosavadní zákon č. 67/2013 Sb. o službách. Novela přenáší část pravidel uvedených v původní vyhlášce č. 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na teplo přímo do zákona o službách. Jde o:

-          rozdělení nákladů na otop a ohřev TV na složku základní a spotřební

-          rozúčtování základní složky dle m2

-          rozúčtování spotřební složky dle náměrů vodoměrů (v případě TV) a dle náměrů rozdělovačů topných nákladů (dále RTN) či kompaktních měřičů s použitím korekcí a výpočtových metod zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností danou polohou

-          rozdíl v nákladech otopu na 1m2 nesmí překročit spodní a horní hranici oproti průměru zúčtovací jednotky

-          upravuje postup v případě neumožnění instalace či odečtů:

  • neumožní-li příjemce instalaci RTN, nebo přes opakované prokazatelné upozornění odečet, nebo ho ovlivní – spotřební složka nákladů vytápění činí pak trojnásobek průměrné hodnoty v zúčtovací jednotce
  • neumožní-li příjemce instalaci vodoměrů TV, nebo přes opakované prokazatelné upozornění odečet, nebo ho ovlivní – spotřební složka nákladů TV činí pak trojnásobek průměrné hodnoty v zúčtovací jednotce

-          rozúčtování měřeného ohřevu TV a měřeného otopu nelze ani dohodou všech provádět jinak (např. bez použití korekcí)

-          s konkretizací postupu rozúčtování odkazuje na vyhlášku MMR

Dále tato novela:

-          v §13 specifikuje pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním:

  • u příjemce služeb – nenahlášení změny počtu osob
  • u poskytovatele – pozdní doručení vyúčtování
  • snižuje výši pokuty na max. 50,- Kč/den prodlení

-          zrušuje poplatek z prodlení ze služeb (záloh a vyúčtování), nově je možno účtovat pouze úrok z prodlení 

Dalším novým právním předpisem je vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. z 30.9.15 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Tato vyhláška provádí zákon o službách a týká se domů s byty, nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 372/2001 Sb., na rozdíl od ní tedy již neřeší čistě nebytové domy (tam je možnost dohody na jiném způsobu rozúčtování).

Hlavní změny oproti původní vyhlášce č. 372/2001 Sb. jsou:

-          základní složka může být snížena až na 30 % (doposud 40-50 %), což zvyšuje podíl měřené spotřeby na výsledku vyúčtování

-          rozdíl v nákladech na 1 m2 oproti průměru zúčtovací jednotky musí být nově pro všechny v rozmezí -20 % až +100 % (doposud -40 % až +40 %), což jednak zvyšuje náklad pro ty nájemce, kteří mají prakticky radiátory zavřené a odčerpávají tedy teplo ze stoupaček a sousedních prostor, a dále zvyšuje náklad pro nájemce, kteří teplem plýtvají (tzv. „trenýrková“ teplota v bytě, větrání s naplno otevřeným radiátorem)

-          vyhláška stanovuje přesný postup při překročení těchto hranic – náklady těch co překročí, se zarovnají na spodní (80 %) či horní (200 %) hranici nákladů a rozdíl tímto vzniklý se rozúčtuje mezi nájemce nacházející se mezi hraničními náklady. V případě, že potom opět některý z nákladů překročí výše uvedené hranice, postup se opakuje tolikrát, dokud nejsou všechny náklady nájemců v povoleném rozsahu 80 % - 200 % průměru na m2.

V ostatních bodech včetně náležitostí zasílaného vyúčtování se nová vyhláška č. 269/2015 Sb. až na drobnosti neliší od původní vyhlášky č. 372/2001 Sb.

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen