Oznámení nájemcům

Vážení nájemci a uživatelé prostor v majetku města Plzně,

    dovolujeme si Vám tímto způsobem připomenout, že i po přijetí nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 patří mezi povinnosti nájemce/uživatele  provádět a hradit údržbu a drobné opravy v bytě. Přesně podle § 2257 odst. 2 nového OZ „Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.“

Jedná se o náklady na udržování a čištění bytu, které se obvykle provádějí při delším užívání bytu. Jsou to zejména pravidelné prohlídky a čištění zařizovacích předmětů (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.“

Zejména u plynospotřebičů považujeme za důležité upozornit Vás, nájemce/uživatele městských bytů na tuto povinnost. Vzhledem k důležitosti tohoto požadavku, Vám sdělujeme, že k zajištění bezporuchového provozu, zachování vysoké účinnosti a nezkracování životnosti plynového zařízení je nutné zajistit pravidelnou roční prohlídku plynových spotřebičů, tzn. u sporáků, varných desek a ohřívačů vody. A dále u kotlů a plynových topidel před zahájením topné sezóny, kdy prohlídka zahrnuje zejména:

  1. Kontrola úniku plynu při vypnutém spotřebiči a zkontrolování těsnosti všech šroubovaných a letovaných spojů na vnitřním potrubí
  2. Provedení seřízení expanzní nádoby. Vyčistění a zkontrolování funkcí odvzdušňovacího a pojišťovacího ventilu.
  3. Vyčištění a seřízení plynového hořáku, provedení vizuální kontroly štěrbin hořáku, očištění trysek.
  4. Vyčištění ventilátoru a jeho součástí.
  5. U kotlů s ohřevem vody vyčistění trojcestného ventilu a veškerých jeho součástí. Vyčistění vstupního síta vody.
  6. Ověření správného odtahu spalin.
  7. Provedení nastavení optimálního výkonu plynového spotřebiče. Zkontrolování činnosti a funkce zapalování, zhášení a celého zařízení, tj. ovládacích a bezpečnostních prvků.
  8. Vizuální kontrola elektroinstalace.

Pravidelné roční prohlídky doporučujeme provádět odbornou firmou, která je k těmto úkonům oprávněna a která Vám vystaví doklad o provedení roční prohlídky.

Dodržování a každoroční plnění tohoto požadavku vlastníka nemovitosti bude kontrolováno v rámci provádění každoroční prohlídky bytů, kdy budete správcem požádáni, o předložení dokladu o provedení pravidelné kontroly všech plynospotřebičů v bytě, ať ve vlastnictví pronajímatele či nájemce/uživatele a tato skutečnost bude zaznamenána do evidenčního listu. Nájemce/uživatel svým podpisem evidenčního listu stvrdí, že byl poučen o povinnosti provádět opakovanou a pravidelnou prohlídku plynospotřebičů. 

Věříme, že tyto požadavky budou dodržovány, zejména s ohledem na Vaše bezstarostné bydlení.

Archiv

Rychlé kontakty

Úřední dny

Pondělí
8:00–12:00 / 13:00–17:00

Středa
8:00–12:00 / 13:00–17:00

krasovska

logo-plzen