Výzva vlastníku cenných papírů k převzetí listinných akcií

 

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČO: 63509831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 482 (dále také jen „Společnost“)

tímto zveřejňuje v souladu s ustanovením § 542 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující výzvu:

Představenstvo vyzývá vlastníka akcií Společnosti k výměně zaknihovaných akcií za listinné akcie, a to na základě změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, o které rozhodla valná hromada Společnosti dne 22.03.2018.

Dne 28.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Dne 29.03.2018 bylo rozhodnutí valné hromady Společnosti zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

Centrální depozitář cenných papírů rozhodl o zrušení registrace výše uvedených zaknihovaných akcií ke dni 12.04.2018.

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře k převzetí listinných akcií. Předání listinných akcií Společnosti je možné do 30.06.2018 v sídle Společnosti.

V Plzni dne 18.04.2018

Představenstvo společnosti Obytná zóna Sylván a.s.

Služby

Správa komplexu budov Nového divadla v Plzni

Společnost Obytná zóna Sylván a. s. na základě smlouvy o nájmu, provozování a údržbě uzavřené se Statutárním městem Plzeň je správcem a nájemcem budovy Nového divadla. Komplex budov zahrnuje vedle divadelní budovy (skládající se z divadelní a provozní části) také parkovací dům.

 Parkovací dům Nové divadlo


Správa nemovitostí

Správu domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně.

Od 1.1.2009 zajišťuje společnost Obytná zóna Sylván a.s. správu domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně. Pro nájemce městských bytů a nebytových prostor zajišťujeme:

  • opravy a údržbu
  • havarijní službu
  • předepisování nájemného
  • vyúčtování služeb spojených s bydlením

Krašovská Aktivity centrum Plzeň

Prostor sportu, tance a umění

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abychom Vám představili nový projekt, kterého můžete být součástí i vy. Leccos naznačí jeho samotný název. Krašovská Aktivity centrum Plzeň má za cíl oslovit všechny generace, a to za pomocí široké nabídky aktivit ve třech hlavních oblastech: sport, tanec a umění.

Podpora plzeňských klubů a organizací

Hlavní vizí je podporovat plzeňské spolky, kluby a organizace v jejich činnosti a za výrazné podpory města jim nabídnout kvalitní zázemí té nejvyšší úrovně. Věříme totiž, že tato spolupráce výrazně posune kvalitu volnočasového vyžití ve městě a osloví široké okolí.

 Krašovská Aktivity centrum Plzeň


Realitní služby

Na základě mandátní smlouvy vykonáváme realitní služby v oblasti pronájmů bytů ve vlastnictví Statutárního města Plzeň. V současné době se poskytované služby týkají bytů s podlahovou plochou započitatelnou pro nájemné do 90 m2 s koeficientem kvality domu 1,0 a bytů v lokalitě obytné zóny Sylván bez ohledu na jejich výměru.

 

 Nabídka bytů do pronájmu

 

Uchazečům o nájem městského bytu poskytujeme poradenské služby při podávání přihlášek výběru nájemce a zajišťování potřebných podkladů. Ve spolupráci s Bytovým odborem Magistrátu města Plzně provádíme hodnocení přihlášek k výběru nájemce a další související činnosti.

Veškeré potřebné informace včetně aktuálně nabízených bytů jsou zájemcům k dispozici na realitním portálu města www.byty.plzen.eu nebo přímo na informačním portálu města Plzeň www.plzen.eu.

Telefonní seznam

Jméno Funkce Telefon Mobil

Bacho Ondřej Odborný technik kolektorů 378035684 702123938

Bačíková Hana Technik 378035667 724985192

Bombička Petr Technik - prohlidky objektů 378035682 725988667

Brejchová Hana Evidentka 378035663

Burianová Anna Recepce - Areál Krašovská 725824390

Černohousová Dana Účetní 378035669

Flajšmanová Drahoslava Evidentka 378035661

Hanušová Bronislava Vedoucí správy nemovitostí 378035673

Havrdová Kateřina Asistent technika 378035681 725958654

Holá Tereza Mgr. Technik zaměřovač 378035681 725958874

Holubová Martina Evidentka 378035664

Homolková Lenka Evidentka 378035662

Janovská Markéta Asistent technika 378035681 725958921

Jiran Pavel Bc. Technik kolektorů 378035684 702124021

Kantnerová Karolina Technik 378035670 606092228

Klášterková Lenka Sekretariát společnosti 378035660 725879238

Kocourek Emil Vedoucí speciální správy 378035683 725919886

Kotas Pavel Ing. Náměstek ředitele společnosti 378035660

Kotěšovcová Pavla Správa skladu humanitární pomoci Šťáhlavice, správa krytů 377969229 702195478

Kotora Ladislav Technik správce komplexu ND 727871444

Kovářová Jana Pokladní 378035668

Křížková Ilona Mgr. Hlavní kreativní manažerka Krašovská Aktivity centrum Plzeň 720982732

Kunclová Jiřina Účetní 378035671

Kust Ondřej Správce Areálu Krašovská 30 601117126

Pastorová Jana Oddělení veřejných zakázek, administrativa 378035677 606092210

Polívka Filip Administrativa 378035680

Pošvářová Jana Realitní makléř 378035680 725848211

Preisová Lucie Vedoucí účetní 378035691 724985191

Preťo Pavel Vedoucí technik 378035675 606735756

Preťo Pavel st. Technik údržbář komplexu ND 727871445

Pytlík Ondřej Technik 378035665 725108099

Schwarzmaierová Zuzana Administrativa 378035680 720053425

Simet Marcel Ing. Vedoucí evidence 378035674 725879237

Slováček Zdeněk Správce kulturního domu Šeříková 607089894

Spurná Renata Evidentka 378035678 720053426

Tišer Josef Plachého č.52 správce ubytovny 606041481

Trefanec Pavel Ředitel společnosti 378035660

Truhlář Martin Oddělení veřejných zakázek 378035676 606970380

Vacikar Roman Technik 378035666 724985193

Valeš Matěj Technik 378035692 725108098

Zemanová Vendula Technik zaměřovač 378035681 725958848

Zoubek Roman Správa skladu humanitární pomoci Šťáhlavice, správa krytů 377969229 702195477

Jméno Funkce Telefon Mobil

Bačíková Hana Technik 378035667 724985192

Kantnerová Karolina Technik 378035670 606092228

Pytlík Ondřej Technik 378035665 725108099

Vacikar Roman Technik 378035666 724985193

Valeš Matěj Technik 378035692 725108098

Jméno Funkce Telefon Mobil

Brejchová Hana Evidentka 378035663

Flajšmanová Drahoslava Evidentka 378035661

Holubová Martina Evidentka 378035664

Homolková Lenka Evidentka 378035662

Spurná Renata Evidentka 378035678 720053426

Kontakty

Adresy:

Obytná zóna Sylván a.s.
HLAVNÍ KANCELÁŘ
Palackého nám. 30/6
Plzeň 301 00


Provozní doba

Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
Út 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
Čt 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30

Pokladní hodiny

Po 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Telefon

378 035 660
378 035 667
378 035 664

E-mail

info@ozsylvan.cz

 

Obytná zóna Sylván a.s.

REALITNÍ KANCELÁŘ
Palackého nám. 30/6
Plzeň 301 00
Pošvářová Jana
realitní makléř

Provozní doba

Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
Út 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
Čt 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30

V nepřítomnosti volejte telefonní číslo:
725 848 211Telefon

378 035 680
378 035 660
725 848 211

E-mail

posvarova@ozsylvan.cz

Ohlašování poruch

Nepřetržitá havarijní služba

Nepřetržitá havarijní služba pro nájemce městských bytů a nebytových prostor je zajištěna firmou INSTATOP s.r.o. na telefonních číslech 377 454 638, 733 222 636. Předmětem havarijní služby je zajišťování havárií vody, plynu, vytápění a elektroinstalace.

Ostatní důležité telefonní kontakty

ZČP - poruchy na přívodu plynu

telefon: 1239

ČEZ - poruchy na přívodu elektro

telefon: 840 850 860

Plzeňská teplárenská - poruchy na přívodu tepla

telefon: 800 505 505


Hasiči / telefon: 150

Záchranná služba / telefon: 155

Policie ČR / telefon: 158

Městská policie / telefon: 156

SOS - integr. záchr. systém / telefon: 112


Napište nám

Vyplňte nospam:

krasovska

logo-plzen

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně